Η Εταιρεία

  Η εταιρεία ΜΑΡΤΕΧΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1986 και δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομικών έργων σε όλη την Ελλάδα.